Anteckningar Andreas Skog 190322

Ni hittar Andreas kursmaterial Att leda digital förändring här

Ni hittar Andreas slides, som han visade under mötet här

Ni hittar filmerna från konferensen Digitala Västerbotten här

I Västerbotten finns det behov av god samverkan mellan små kommuner/regionen

Finansierat av ERUF, EU:s utvecklingsfond

Vår ambition:

Styrelse och ledning måste förstå digitaliseringen innan vi skapar färdiga tjänster.

Digitaliseringen är lagsport, men inget distriktsmästerskap. Internet är globalt.

"Förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker samt motivation att delta i utvecklingen"

Vi tog med kommuncheferna till Digigov, Almedalen etc.

De tio små kommunerna hade ett socialfondsprojekt kring att leda utveckling och digitalisering = blev pilot

En digitaliseringsgrupp: 5 personer från varje kommun. Tre heldagar. De som skapade nya tvärfunktionella grupper lyckades bäst!

Umeåregionen: "Lär oss leda digitalt". Kommuncheferna var inte beredda att engagera ledningsgrupperna. Kommuncheferna var för upptagna för att förvalta kunskapen. Information/upplysning

Skellefteå: Att leda digital förändring. Fanns en bra grund där sedan tidigare.

Fyra workshops.

14 kommunerx4workshops under 2018. Lärdom: Viktigt att ha en grupp att arbeta tillsammans med.

Fyra halvdagar/workshops

WS1: Vad är digital transformation/vad är digitalisering? Jobba med begreppen, så att vi menar samma saker. Vad innebär det för våra liv/samhällen/utmaningar/möjligheter?

WS2: Förändringsledning, innovation, digital mognad

WS3: Hur ska höja digitala mognaden i grupp och i omvärlden?

WS4: 30 tranformationsplaner har skapats

Minst en halvdag mellan tillfällena för att jobba vidare "på hemmaplan".

Viktigt med omvärldsbevakning, tex genom podcast för att se förändringsvågor

Team av förändringsagenter på sin arbetsplats. Se kunskapen som en påse legobitar, inte ett färdigt kit "hur man gör".

Ett kunskapslyft för ledare. När man gått utbildningen, börjar man egentligen fundera på vad man ska göra.

Syfte och mål

Ha kunskap om vad digital transformation innebär i offentlig verksamhet

Känna till metoder för att förändra sin verksamhet

Förslag till digital transformation

Utgår från Kotter, Leading change

Målet är inte digitalisering - utan en bättre verksamhet för medborgarna.

Transformationsplanen behöver vara ett urval - inte alla idéer.

Kommunledningarna fick tillbaka förslag som de kunde agera på.

Vanligaste vågen som kommunerna tar: tillgänglighet

Transformationsplanen ska uttrycka de förmågor vi behöver utveckla.

Det måste budgeteras för att kunna vara innovativ. Vi är inte (bara) förvaltande verksamhet.

De som har ett utvecklaruppdrag måste ta ett digitalt utvecklingsansvar. Det digitala måste ta större plats.

Steg till ökad förståelse för den digitala förändringsresan

Förstå den digitala kulturen

Medborgarna vill vara medskapande, det måste vi hitta sätt att möta. Kan frigöra resurser när vi börjar hitta våra nya roller

Förstå varför det är viktigt

Det är inte utmaningar utan möjligheter, som vi är skyldiga att ta oss an.

Förstå digital mognad och utveckling. Varför? Vart? Hur? (det gamla ska in i det nya, ev) Vad?

Förstå ledarrollen.

Kotter "Management makes a system work. It helps you do what you know how to do. Leadership builds systems or transforms old ones"

Förstå att innovation är nyckeln. Som ledare kan man förstå och strukturera arbetet, för att få medarbetarna måste de förstå hur viktigt/bra det är för kunden. Medarbetarna måste vara medskapande.

Karl-Johan Ottosson, Vilhelmina kommun Digitala Västerbotten-konferensen

Laura Hartman, tillitsbaserad styrning