Việt Nam Forestry Web chia sẻ kiến thức về bệnh xương khớp

Việt Nam Forestry - Cổng thông tin sức khỏe 24h
Ra đời từ năm 2004, Việt Nam Forestry với khởi đầu là một chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp của 19 đối tác quốc tế dành cho Việt Nam. Suốt 15 năm qua, chúng tôi không ngừng phát triển vì một mục tiêu giúp người dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đầu năm 2019, khởi động Dự án phát triển Việt Nam Forestry là Cổng thông tin sức khỏe 24h cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về sức khỏe, đặc biệt là thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Nhằm giúp người dân có nhận thức rõ nét về sự nguy hiểm của căn bệnh này.

Website: https://vietnamforestry.org.vn/

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 3/4, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Mail: vietnamforestry.org.vn@gmail.com Sđt: 0903876437 Hashtag: #vietnamforestry, #forestryvietnam, #thoatvidiadem, #thoaihoacotsong
Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa X năm 1997 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về “Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng” – gọi tắt là Chương trình 5 triệu ha, giai đoạn 1998-2020.

Follow vietnamforestry

https://www.facebook.com/vietnamforestry
https://twitter.com/vietnamforestry
https://www.instagram.com/vietnamforestry/
https://www.linkedin.com/company/vietnamforestry/about/
https://www.pinterest.com/forestryvietnam/
https://about.me/forestryvietnam
https://www.youtube.com/channel/UC7KPjvsdupz9TK4ISIs_Y6Q/about
https://soundcloud.com/vietnamforestry
https://vietnamforestry.tumblr.com/
https://myspace.com/vietnamforestry/